Hãy cùng Tử Vi Mệnh xem cách sắp xếp thời gian âm lịch theo Mệnh Lý Bát Tự Tứ Trụ. Được chia ra làm 4 cách sắp xếp là: Sắp xếp niên trụ, Sắp xếp nguyệt trụ, Sắp xếp nhật trụ và sắp xếp thời trụ. Sắp xếp niên trụ: Niên trụ là năm sinh,…