Trong Âm Lịch, chúng ta cần sử dụng lịch âm để tính toán ngày giờ, không sử dụng ngày dương lịch để tính. Dưới đây là bảng tính so sánh tượng trưng và gần chính xác thời điểm nào trong năm dương lịch là tháng Âm. Hãy dò và xem thử nhé mình sinh tháng…