Học thuyết ngũ hành cho rằng, tất cả sự vật trên thế giới đều do sự vận động biến hóa của 5 vật chất cơ bản là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tạo nên, thế giới thỉ là một trạng thái vận động tương sinh tương khắc của ngũ hành mà thôi. Ngũ hành bao gồm:Kim, Mộc, Thủy, Hỏa,…