Để chọn ngày, xem ngày tốt xấu để làm việc gì đó hay đoán trước điều gì đó. Trước tiên, bạn cần chuẩn bị danh sách các việc mình muốn làm. Tiếp đến tra cứu vào các mục trong bài viết này để biết tên các ngày tốt cho việc của mình dự định làm….