Cầu phúc ngày nào là tốt? Khấn vái bốn phương ông bà, tổ tiên, trời đất vào ngày nào là hợp và tốt lành? Hãy cùng xem các ngày dưới đây và lựa chọn ngày Âm Lịch phù hợp để thực hiện việc cúng cầu phúc, khấn vái…Để xem ngày Âm Lịch Can Chi là…