Lưỡng nghi là gì? Lưỡng nghi là chỉ trời đất, mở rộng ra có nghĩa là tất cả các sự vật đều có thể nhị phân một cách tương đối…sẽ có vận dụng trong Gieo quẻ bốc dịch rất nhiều Cách so sánh Lưỡng Nghi, giống như những sự đối lập trong xã hội vậy…tìm hiểu thêm về…