Đặt tên theo địa danh, thường là lấy nơi sinh, quê quán cha mẹ, nơi sinh sống hay nơi gặp nhau của cha mẹ để đặt tên. Cách đặt tên này thường biểu thị sự hoài niệm của mọi người với sự vật cũ, ngoài ra chẳng có hàm nghĩa gì khác. Đôi khi dùng…

Cách đặt tên này cũng có thể liên kết anh chị em trong gia đình, tạo ra sự hoà thuận, phát triển. Trong thực tế từ hàng năm trước cách đặt tên này đã được nghiên cứu Sử dụng.Cách đặt tên này có mấy hình thức sau Thứ nhất là theo thứ tự sinh ra,…

Đặt tên là hoạt động văn hoá, mới đầu đã chịu ảnh hưởng và trói buộc của chế độ phong kiến chuyên chính và đạo đức luân lý, kết quả là khi đặt tên nhiều người đểu phải cân nhắc đến các quan hệ gia đinh, gia tộc xem có hợp lý không, không xâm…

Tên tục ở đâu cũng có, nhất là ở nông thôn, nhưng do sự phát triển của văn hoá khoa học, mức sống của người dân được cải thiện, từ đó mà phong tục đặt tên tục đã dẫn không còn. Vậy tên tục là gì? Đó là đặt tên theo những thứ bẩn thiu,…

Nhũ danh (tên ở nhà) là tên gọi thân mật hoặc yêu quý mà người nhà hoặc bạn bè gọi trẻ từ 1úc chúng còn nhỏ đến trước khi trưởng thành. Khi đã trưởng thành, đa số những nhũ danh này được “gác lại” không được dùng nữa, đôi lúc chỉ dùng giữa những người…