Hà đồ bắt nguồn từ Kinh dịch, tương truyền là do Phục Hy sáng tạo. Hà đồ là dựa vào điểm trắng đen với những con số khác nhau và quan hệ lô-gic giữa chúng để thể hiện quy luật biến hóa của âm dương. Ngũ hành trong thế gian, là đồ hình kết cấu nội…