Chọn ngày xuất hành tốt đầu năm, đầu tháng hay một thời điểm nào đó cần đi xa hay đi làm ăn là điều vô cùng quan trọng. Đi vào ngày tốt, xuất hành trúng ngày tốt sẽ mang lại nhiều điều thuận lợi, thành công và an lành. Hãy cùng Tử Vi Mệnh xem…