Bát quái là gì? Bát quái có ý nghĩa gì trong kinh dịch và trong bát quái gồm những quẻ nào? Cùng khám phá xem về Bát quái trong kinh dịch, chu dịch dự đoán học. Bát Quái gồm có 8 quẻ như sau bao gồm: Quẻ Càn, Quẻ Khôn, Quẻ Đoài, Quẻ Cấn, Quẻ Khảm, Quẻ Ly, Quẻ Tốn, Quẻ Chấn.

Kết quả hình ảnh cho Mô tả 8 quẻ trong bát quái và ý nghĩa của từng quẻ

Mô tả 8 quẻ trong bát quái và ý nghĩa của từng quẻ

Quẻ Càn: Là quẻ đại diện cho trời, bố, sự rắn chắc khỏe mạnh.

Quẻ Khôn: Là quẻ đại diện cho đất, mẹ, sự khoan dung nhân từ.

Quẻ Đoài: Là quẻ đại diện cho nước, thiếu nữ, sự mềm yếu, hoạt bát.

Quẻ Cấn: Là quẻ đại diện cho núi, nam thanh niên, sự trầm lắng, ổn định.

Quẻ Khảm: Là quẻ đại diện cho đầm hồ, nam giới trung niên, sự hiểm ác, đê tiện.

Quẻ Ly: Là quẻ đại diện cho Lửa, nữ giới trung niên, sự thông minh hiếu học.

Quẻ Tốn: Là quẻ đại diện cho gió, trưởng nữ, sự do dự.

Quẻ Chấn: Là quẻ đại diện cho sấm, trưởng nam, hoạt động nhiều, dễ nổi giận.

Kinh dịch toàn tập
Bản quyền Tử Vi Mệnh
Copyright @TuViMenh.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *