Hôm nay Tử Vi Mệnh sẽ nói cho các bạn biết những đường chỉ tay quan trọng khác với 3 đường Đường sinh mệnh, Đường tình cảm và Đường trí tuệ. Còn gọi là chỉ tay phụ. Chỉ tay phụ là vì nó có thể xuất hiện ở người này chỉ tay này, có thể…