Trên bàn tay, có 3 đường chỉ tay cơ bản và được gọi là đường cần được coi trọng đặc biệt là đường sinh mệnh, đường trí tuệ và đường tình cảm.

[Tướng tay] - 3 đường chỉ tay cơ bản trên bàn tay

3 đường chỉ tay quan trọng nhất trong bàn tay của một con người

 


Trên tay có nhiều đường chỉ tay với hình dạng khác nhau và luôn biến đổi. Xem tướng tay cần xem trọng 3 đường là đường sinh mệnh, đường trí tuệ và đường tình cảm. Ba đường này trên bàn tay mỗi người đều có, gọi là “ba đường lớn”, cho biết trạng thái sức khỏe, tính cách, tài năng và mức độ tình cảm có sâu đậm không. Những thông tin này đối với mỗi người đều có ý nghĩa rất lớn.

Đường sinh mệnh

Bắt đầu từ vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ, vòng quanh gò thịt bao quanh ngón cái, tạo thành một đường cong. Đường này phản ánh tuổi thọ và tình trạng sức khỏe của con người, độ ngắn dài của đường và độ ngắn dài của tuổi thọ không có quan hệ gì.

3 đường chỉ tay cơ bản trên bàn tay

Đường trí tuệ

Bắt đầu từ vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ, là một đường nằm ở trung tâm lòng bàn tay, phản ánh tính cách, tài năng và sức sống của trí não. Cuối đường trí tuệ hướng lên trên chứng tỏ đây là một người theo chủ nghĩa hiện thực, nếu đường này hướng xuống dưới thì có nghĩa đây là người theo chủ nghĩa tư tưởng.

Đường tình cảm

Phần gốc bắt nguồn từ phần chân của ngón út, hướng đến ngón giữa và ngón trỏ. Phản ánh mức độ mãnh liệt của trong tình cảm đối với những người thân yêu như người yêu, người thân trong gia đình và bạn bè. Đường này cũng có liên quan đến đường hôn nhân.

Hình ảnh có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *