Thái cực Bát quái phân thành Tiên thiên Bát quái và Hậu thiên bát quái. Tiên thiên Bát quái do Phục Hy sáng lập, phản ánh hình ảnh của vạn vật vạn tượng khi vũ trụ bắt đầu hình thành. Hậu thiên Bát quái là do Chu Văn Vương sáng lập, phản ánh trạng thái ban đầu của giới tự nhiên và loài người.

Mô tả về Tiên thiên Bát quái trong Kinh dịch
Mô tả về Tiên thiên Bát quái trong Kinh dịch

Nguồn gốc của Tiên thiên bát quái

Tiên thiên Bát quái ra đời ở thời kỳ đầu khi vạn vật trong vũ trụ hình thành, tượng trưng cho các hiện tượng cơ bản trong quá trình hình thành của vũ trụ. Gồm có: Nam càn, Bắc khôn, Đông Ly, Tây Khảm, Đông bắc Chấn, Tây nam Tốn, Đông nam Đoài, Tây Bắc Cấn.

Đặc điểm tương đồng với Hậu thiên bát quái

Tiên thiên bát quái và Hậu thiên bát quái đều chia 360 độ phân thành 8 phương: Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bác, mỗi phương quái vị chiếm 45 độ, đồng thời kết hợp với Bát quái Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm Ly, Cấn, Đoài để biểu thị.

Kết quả hình ảnh cho tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái

Kinh dịch toàn tập
Bản quyền Tử Vi Mệnh
Copyright @TuViMenh.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *