Những dấu hiệu trên móng tay có ý nghĩa gì? Cùng khám phá xem những đường vân, vệt chấm trên móng tay của bạn và xem dự báo tính cách, sức khỏe vận thế trong hiện tại và tương lai nào.

Dấu hiệu, đường vân, vệt chấm trên móng tay

Móng tay có vệt màu đen

Có thể là người nhà, người thân hoặc người thân cận của bạn đang gặp phải chuyện bất hạnh có áp lực lớn. Thể trạng không tốt đều có thể xuất hiện vệt chấm này.

Móng tay có vệt chầm hình tròn màu trắng

Loại vệt chấm này gọi là Sao, chứng tỏ bạn được sự chú ý của người khác, đồng thời cũng là dấu hiệu cho hạnh phúc, sự đầy đủ về phương diện vật chất của cải, tiền bạc.

Móng tay có đường đứt quảng

Biểu thị cơ thể tương đối suy nhược, mắc bệnh tật ở cơ quan hô hấp, lao động quá sức cũng có thể dẫn đến sức khỏe suy giảm.

Móng tay gồ lên

Do sinh để hoặc bị bênh tật dẫn đến tình trạng dinh dưỡng chưa đủ hoặc về tinh thần chịu sự kích động rất lớn.

Móng tay có vệt trắng hình dáng không theo quy tắc

Đây là sự báo trước về tiền vật hoặc tình yêu bị thất bại. Nếu như xuất hiện nhiều vệt trắng này, chứng tỏ tinh thần bạn tương đối mệt mõi.

Kết quả hình ảnh cho móng tay

Móng tay có đường sổ màu đen

Dự đoán sẽ có sự li biệt với người thân. Màu sắc trở nên đậm hoặc bề ngang trở lên rộng thì có thể có bệnh tật trong người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *