Thái cực Bát quái phân thành Tiên thiên Bát quái và Hậu thiên bát quái. Tiên thiên Bát quái do Phục Hy sáng lập, phản ánh hình ảnh của vạn vật vạn tượng khi vũ trụ bắt đầu hình thành. Hậu thiên Bát quái là do Chu Văn Vương sáng lập, phản ánh trạng thái ban đầu của giới…

Những dấu hiệu trên móng tay có ý nghĩa gì? Cùng khám phá xem những đường vân, vệt chấm trên móng tay của bạn và xem dự báo tính cách, sức khỏe vận thế trong hiện tại và tương lai nào. Móng tay có vệt màu đen Có thể là người nhà, người thân hoặc…