Lưỡng nghi là gì? Lưỡng nghi là chỉ trời đất, mở rộng ra có nghĩa là tất cả các sự vật đều có thể nhị phân một cách tương đối…sẽ có vận dụng trong Gieo quẻ bốc dịch rất nhiều

Hình ảnh có liên quan
Cách so sánh Lưỡng Nghi, giống như những sự đối lập trong xã hội vậy…tìm hiểu thêm về Âm dương?

Tứ tượng trong “Dịch kinh” chỉ 4 đặc trưng của âm dương, gồm: Thái dương, thiếu dương, thái âm, thiếu âm, cũng có thể mở rộng thành tứ thời, tứ phương và tứ quốc.

Thái dương chính là sự lên cao của đặc trưng dương tính, sự hạ thấp của đặc trưng âm tính, đạt được trạng trái cực điểm của mỗi bên.

Thiếu dương là sự tăng dần của đặc trưng dương tính, sự giảm dần của đặc trưng âm tính, tạo nên trạng thái cân bằng âm dương.

Thiếu âm là chỉ sự cân bằng âm dương tạo thành do sự tăng dần của đặc trưng âm tính và sự giảm dần của đặc trưng dương tính.

Thái âm là dự tăng lên đặc trưng âm tính, sự giảm đi của đặc trưng dương tính, đồng thời đạt được trạng thái cực điểm của mỗi bên.

Kinh dịch toàn tập
Bản quyền Tử Vi Mệnh
Copyright @TuViMenh.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *