Hào là gì? và Quái là gì? trong kinh dịch? Để Tử Vi Mệnh giúp các bạn giải đáp mọi thắc mắc về Hào và Quái ở dưới đây.

Tìm hiểu về Quái

Quái được nói trong Kinh dịch là hiện tượng trong vũ trụ.”Quái” có nghĩa là treo lên, là một loại hiện tượng trên lên trước mắt chúng ta. Giống như quải, là một loại hiện tượng treo ở trước mắt chúng ta. Là loại phù hiệu do mục đích chiêm bốc trong Kinh dịch tạo nên. Đại biểu cho muôn loài, là nguồn gốc của tất cả vạn vật.

Kết quả hình ảnh cho hào là gì kinh dịch

Tìm hiểu về Hào

Hào, là ký hiệu, chỉ các hoạt động,m biến đổi. Ví dụ: Hào dương chỉ sự vật có tính dương trong thiên hạ. Hào âm chỉ sự vật có tính âm trong thiên hạ.

Hào là giao nhau, vạn vật trong vũ trụ luôn tác động đến nhau và không ngừng phát sinh biến hóa.

Quẻ hào là do đếm từ dưới hướng lên trên, tổng cộng có 6 hào: Hào sơ, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm, hào thượng. Trong đó:

  • Hào sơ và hào hai tượng trưng cho Đất -> Cương nhu
  • Hào ba và hào bốn tượng trưng cho Người -> Nhân nghĩa
  • Hào năm và hào thượng tượng trưng cho Trời – > Âm dương
Kinh dịch toàn tập
Bản quyền Tử Vi Mệnh
Copyright @TuViMenh.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *