Hà đồ bắt nguồn từ Kinh dịch, tương truyền là do Phục Hy sáng tạo. Hà đồ là dựa vào điểm trắng đen với những con số khác nhau và quan hệ lô-gic giữa chúng để thể hiện quy luật biến hóa của âm dương. Ngũ hành trong thế gian, là đồ hình kết cấu nội tại về sự phát triển, vận hành vạn vật, trong đó bao hàm những học vấn tương quan về tượng, số và lý vô cùng sâu sắc. Hình vẽ Hà đồ lấy vòng tròn trắng là dương, trời, số lẻ, điểm đen là âm, đất, số chẵn. Lấy trời đất phối hợp với Ngũ phương, dùng âm dương phối hợp với Ngũ hành.
Hà đồ là gì & có ý nghĩa gì trong Kinh dịch?

Long mã cõng Hà đồ trong cổ đại Trung quốc

Long mã cõng đồ hình Hà đồ

Hà đồ, Lạc thư gọi tắt là “Hà lạc”, là nguồn gốc của âm dương Ngũ hành và thuật số bát quái của Trung Quốc. Tương truyền ở thời đại Phục Hy, long mã cõng đồ hình xuất hiện trên sông hoàng hà, đây chính là Hà đồ, Phục Hy đã căn cứ vào đó để chế định ra Tiên thiên bát quái.

Điều thần bí trong Hà đồ

Hà đồ có 10 số từ 1 đến 10, tổng của số dương (số lẻ) là 25, tổng của số âm (số chẵn) là 30, tổng cộng cả số âm lẫn số dương là 55, vì thế cổ nhân nói:”Số của trời đất là 55″, “thành số biến hóa mà làm quỷ thần”, nghĩa là số của vạn vật đều bắt nguồn từ số của trời đất hóa sinh, vì vậy muôn dân gọi Hà đồ là “số sinh”.

Hà đồ là gì & có ý nghĩa gì trong Kinh dịch?
Kết quả hình ảnh cho kinh dịch

Phân tích bức tranh Hà đồ

Vậy là các bạn đã hiểu một phần về Hà đồ rồi, hãy cùng tìm hiểu những nội dung khác tại Tử Vi Mệnh để đi sâu hơn vào Kinh dịch các bạn nhé!
Kinh dịch toàn tập
Bản quyền Tử Vi Mệnh
Copyright @TuViMenh.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *