Bảng coi hạn & giải hạn kiết hung

Bảng tính hạn chi tiết trọn đời từng năm dành cho tất cả mọi người

*Huỳnh Tuyền: bệnh nặng nguy hiểm. Tam kheo: Đau mắt, đề phòng tai nạn chân tay. Ngũ Mộ: Hao tài. Thiên Tinh: Kiện tụng, lao tù. Toán Tận: Gặp nạn bất ngờ. Thiên La: Bệnh tật. Địa Võng: Nhiều chuyện buồn. Diêm Vương: Không tốt với phụ nữ, nhất là khi sinh đẻ, có thể mất mạng.
Kết quả hình ảnh cho giải hạn

Bài thơ đoán hạn kiết hung

Huỳnh Tuyền hạn ấy năng thay 
Dẫu khỏi tai nạn khiến rày ốm đau 
Tam Kheo hạn nhẹ không sao 
Ngũ Mộ đau ốm lao đao chẳng lành 
Thiên Tinh là hạn trung bình
Mang lời chịu tiếng thình lình chẳng hay 
Tán Tận họa gởi tai bay
Văn thơ khẩu thiệt tản tài ốm đau 
Thiên La hạn phải lao đao
Dẫu khỏi tật bệnh hoạ trao phải phòng 
Ðịa Võng hạn cũng không xong
Như cá mắc lưới giữa giòng chẳng may 
Diêm Vương thưa kiện kỵ ngay
Phải phòng mà giữ động rày văn thư.
Lời Giải Đoán Hạn Kiết Hung
Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, 
Tam Kheo đau mắt đề phòng chân tay. 
Ngũ Mộ nạn xấu tốn tài, 
Thiên Tinh mắc phải họa tai ngục hình. 
Tán Tận nạn đến thình lình, 
Đàn ông rất kỵ, bỏ mình có khi. 
Thiên La bệnh thấy quái kỳ, 
Quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. 
Địa Võng nhiều nỗi buồn than, 
Lời ăn tiếng nói đa đoan rầy rà. 
Diêm Vương rất kỵ đàn bà, 
Rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. 
Khuyên ai khấn nguyện hết lòng, 
Cúng sao giải hạn, thoát vòng tai ương.
Trai thì phước lộc đến kỳ
Gái e khẩu thiệt có khi phạm nhằm.
 
Sao Chiếu Mệnh & Cúng Sao Giải Hạn
Bản quyền Tử Vi Mệnh
Copyright @TuViMenh.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *