Trong mệnh học thì bắt đầu một năm không phải lấy mùng 1 tháng 1 âm lịch là bắt đầu của một năm mà lấy ngày Lập xuân là bắt đầu của một năm mới. Do ngày Lập xuân của mỗi năm đều khác nhau nên lấy ghi chép trong lịch vạn niên làm chuẩn. Tên các tháng âm lịch được phân ra như sau. Nhớ rằng, tháng 1,2,3…11,12 ở đây là tháng Âm lịch chứ không lấy Dương lịch.
Hình ảnh có liên quan
 • Tháng 1 là tháng Dần: Lập xuân, qua Vũ thủy, đến Kinh chập dừng lại tháng Dần
 • Tháng 2 là tháng Mão: Từ tiết Kinh trập, qua Xuân phân, đến Thanh minh dừng lại là tháng Mão
 • Tháng 3 là tháng Thìn: Từ tiết Thanh minh, qua Cốc vũ, đến Lập hạ dừng lại là tháng Thìn.
 • Tháng 4 là tháng Tỵ: Từ tiết lập hạ, qua Tiểu mãn, đến Mang chủng dừng lại là tháng Tỵ
 • Tháng 5 là tháng Ngọ: Từ tiết Mang chủ, qua Hạ chi, đến tiểu thử dừng lại là tháng Ngọ.
 • Tháng 6 là tháng Mùi: Từ tiết tiểu thử, qua Đại thử đến lập thu dừng lại là tháng Mùi.
 • Tháng 7 là tháng Thân: Từ tiết Lập thu, qua Xử thử, đến Bạch lộ dừng lại là tháng Thân.
 • Tháng 8 là tháng Dậu: Từ tiết Bạch lộ, qua Thu phân, đến Hàn lộ, dừng lại là tháng Dậu.
 • Tháng 9 là tháng Tuất: Từ tiết Hàn lộ, qua Sương sáng, đến lập Đông, dừng lại là tháng Tuất.
 • Tháng 10 là tháng Hợi: Từ tiết lập Đông, qua Tiểu tuyết, đến đại tuyết, dừng lại là tháng Hợi.
 • Tháng 11 là tháng Tý: Từ tiết Đại tuyết, qua Đông chí đến Tiểu hàn dừng lại là tháng Tý.
 • Tháng 12 là tháng Sửu: Từ tiết Tiểu hàn, qua Đại hàn, đến Lập xuân dừng lại là tháng Sửu.
Ở trên là tên của từng tháng, để biết được bản thân tháng Âm sinh vào ngày nào, bắt đầu từ ngày nào thì hãy sử dụng công cụ 24 Tiết Khí sau đây hoặc Lịch vạn niên để tra cứu.Các bạn hãy học kỹ và nhớ kỹ về 12 nguyệt kiến, 24 tiết khí & tên tháng Âm lịch để có những ứng dụng chính xác và đúng đặt trong việc gieo quẻ, xem bói, xem tướng, gieo quẻ và phong thủy sau này nhé!
Theo Mệnh Lý Ba Đời
Bản quyền Tử Vi Mệnh
Copyright @TuViMenh.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *