“Lưu niên” có nghĩa là sự qua đinh của đời người, hay có thể gọi là các giai đoạn của tuổi tác, con người luôn có thể giữ được trạng thái tốt nhất trong cuộc đời là điều không thể. Chúng ta sẽ có lúc ở trên đỉnh cao, có lúc ở dưới vực thẳm, lúc…

Ngoài việc mang lại thịnh vượng và tài lộc, những đồng tiền may mắn còn được sử dụng như biểu tượng bảo vệ. Vì vậy, chín đồng tiền từ thời càn long được đúc lại bằng vàng hay đã quý được xâu lại bằng sợi chỉ màu đỏ và đeo vào cổ thần tài trong 7, 14…

Đặt tên là hoạt động văn hoá, mới đầu đã chịu ảnh hưởng và trói buộc của chế độ phong kiến chuyên chính và đạo đức luân lý, kết quả là khi đặt tên nhiều người đểu phải cân nhắc đến các quan hệ gia đinh, gia tộc xem có hợp lý không, không xâm…

Tên tục ở đâu cũng có, nhất là ở nông thôn, nhưng do sự phát triển của văn hoá khoa học, mức sống của người dân được cải thiện, từ đó mà phong tục đặt tên tục đã dẫn không còn. Vậy tên tục là gì? Đó là đặt tên theo những thứ bẩn thiu,…

Nhũ danh (tên ở nhà) là tên gọi thân mật hoặc yêu quý mà người nhà hoặc bạn bè gọi trẻ từ 1úc chúng còn nhỏ đến trước khi trưởng thành. Khi đã trưởng thành, đa số những nhũ danh này được “gác lại” không được dùng nữa, đôi lúc chỉ dùng giữa những người…