Trên tay chúng ta có các đường chỉ đa dạng khác nhau, trong các đường đó thì có ba đường cơ bản mà hầu hết mọi người sinh ra đều đã có, đó là đường sinh mệnh, đường trí tuệ và đường tình cảm. Về cơ bản chúng ta không thể nào di chuyển được vị trí ban đầu của những đường này. Nhưng các nhánh của ba đường này hoặc đường nhỏ xuất phát từ ba đường ngắn dài khác nhau sẽ phải ánh hướng đi của vận thế, thường là  báo hiệu có sự thay đổi. Quan sát sự thay đổi của hướng đi của vận thế, thường là báo hiệu có sự thay đổi. Quan sát sự thay đổi của một đường có thể xác định được sự thay đổi của vận thế mà mình sẽ nhận được.

Hình ảnh có liên quan

Tính cách và vận thế được sinh ra của mỗi người đều thể hiện trên tướng tay, cũng giống như tướng mặt do tâm sinh. Dựa vào đó có thể trực tiếp biết được vận thế và tính cách của con người.

Nếu như xuất hiện tướng tốt, có thể lấy tâm thái tích cực mà quyết định hành động, đương nhiên cũng có thể xuất hiện tướng xấu, lúc này cũng đừng nản chí bỏ cuộc.

Tướng xấu là một sự cảnh báo, nhất định trong thời khắc tương đương sẽ xuất hiện tình huống xấu, vì thế cần tích cực lựa chọn những hành động để mở ra cục diện, tránh sự nguy hiểm, khiến cho vạ thế chuyển biến tốt lên.

Theo những điều trên thì tướng tay có tể cho chúng ta biết bản thân sẽ được hạnh phúc hay đau khổ trong tương lai. Hiện tại, một dấu hiệu nào đó xuất hiện trên tướng bàn tay nhưng theo ý thức của bạn mà tướng tay sẽ không ngừng thay đổi, bởi vậy hãy lấy tướng tay làm bảng chỉ dẫn cho cuộc đời, nắm lấy những tia sáng tươi đẹp cho tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *