Các đường chỉ tay trên lòng bàn tay mà đậm, rõ ràng và không có sự chia cắt là lý tưởng nhất, nhưng trong thực tế ít có tướng tay lý tưởng như vậy, thông thường các đường chỉ tay đều xuất hiện đứt đoạn hoặc cong. Đường chỉ tay xuất hiện với hình dạng thế nào,…

Chúng ta hãy tưởng tượng các gò trên lòng bàn tay như sau. Để thể hiện các hiện tượng tự nhiên hay xã hội của một quốc gia, một vùng lãnh thổ hay toàn bộ bề mặt trái đất người ta dùng bản đồ. Có hai loại bản đồ: Thứ nhất là bản đồ tự…